Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Phân tích cặp ngoại tệ EURUSD

12/06/2019 10:11 AM | Thị Trường

Cổng thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường tài chính

Cặp ngoại tệ EURUSD đang trong quá trình hình thành một cấp độ sóng mới và có thể nó sẽ còn tiếp tục tăng dài hạn. Xu hướng giảm ngắn và dài hạn đã bị phá vỡ. 
Tiếp tục canh giá điều chỉnh về vùng 1.1275 để mua cặp EURUSD mục tiêu thử nghiệm 1.13600- 13700

 

Tags: Phân tích cặp ngoại tệ EURUSD

Thanh Duy

Ý kiến thảo luận (0)