Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ LỢI THẾ KHI SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRUE ECN ICMARKETS

07/05/2019 10:42 AM | Thị Trường

Cổng thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường tài chính

ECN thực sự là gì?

ECN thực sự là thứ tách biệt thị trường khỏi đối thủ. Thị trường IC True ECN kết nối các nhà giao dịch vơi sự kết hợp sâu sắc và đa dạng của tối đa 50 nhà cung cấp thanh khoản để có mức chênh lệch tốt nhất. 

Công nghệ ECN cung cấp cho nhà môi giới khả năng tổng hợp các nhà cung cấp thanh khoản của mình, xây dựng hệ thống giao dịch và cung cấp ưu đãi tốt nhất cho khách hàng của mình. Khối lượng giao dịch tập thể của khách hàng và của nhà môi giới khuyến khích sự cạnh tranh về giá giữa các nhà cung cấp thanh khoản và cung cấp đòn bẩy để yêu cầu thực hiện tốt hơn. Khi thực hiện điều này, mô hình ECN cho phép dòng thanh khoản hiệu quả giữa người đánh giá và người định giá, đáp ứng nhu cầu của khách hàng để cung cấp môi trường tốt nhất cho người giao dịch hiện đại.

Tính năng nổi bật của True ECN

IC Thị trường, một nhà môi giới ngoại hối ECN sử dụng giá True ECN cho tất cả các loại tài khoản của mình, điều này có nghĩa là nhà giao dịch ngoại hối được cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào nguồn cấp giá liên ngân hàng của ICMarkets từ hơn 50 LP khác Giao dịch trong một thị trường ECN thực sự cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ mức giá tốt nhất có thể có từ các ngân hàng cấp 1 và các nhà cung cấp thanh khoản.

Tính ẩn danh của các đơn đặt hàng và giao dịch của khách hàng là một tính năng quan trọng khác của giao dịch ngoại hối thông qua ECN và đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối muốn bảo vệ hệ thống giao dịch / sở hữu trí tuệ của họ. IC thị trường không tiết lộ đơn đặt hàng của khách hàng cho LP của mình, chúng được giữ cục bộ trên các máy chủ giao dịch ngoại hối của IC Markets.

By: Thanhduy 

 

Tags: IC MARKETS NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ LỢI THẾ KHI SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRUE ECN ICMARKETS TRUE ECN LÀ GÌ

Thanh Duy

Ý kiến thảo luận (0)