Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Kế hoạch giao dịch cặp USDJPY

13/06/2019 04:52 AM | Thị Trường

Cổng thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường tài chính

Cặp ngoại tệ USDJPY như trong phân tích kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDJPY ngày 10/06/2019
Lời khuyên chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng tại vùng 107.661 để mua trở lại cho cặp ngoại tệ USDJPY trong quá trình hoàn tất con sóng (e) cuối cùng trong mô hình tam giác điều chỉnh của con sóng (B).
Quá trình tăng hoàn toàn mang tính chất sóng điều chỉnh và không có dấu hiệu đi mạnh. Canh tín hiệu vùng 107.661 để mua trở lại cho cặp ngoại tệ này.

Tags: Kế hoạch giao dịch USDJPY

Thanh Duy

Ý kiến thảo luận (0)