Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Hội thảo đào tạo về Giao dịch với Lý thuyết Sóng Elliott

11/06/2019 01:01 AM | Sự Kiện

Cổng thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường tài chính

Hội thảo và sự kiện được diễn ra vào ngày 15-17 tháng 6 năm 2019 

Khi tham gia hội thảo các bạn sẽ được học hỏi và tìm hiểu để phát hiện các mô hình trên dữ liệu thị trường với Andreas Thalassinos, Trưởng phòng Đào tạo của FXTM. Hội thảo và hội thảo đào tạo về Giao dịch với Lý thuyết Sóng Elliott của ông được thiết kế nhằm giúp bạn tìm được cơ hội giao dịch sử dụng một trong những khái niệm quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật.

Lý thuyết Sóng Elliott cho biết tiến độ trên thị trường có dạng ba sóng theo chiều hướng của xu hướng hiện tại và hai sóng điều chỉnh theo chiều hướng ngược lại. Elliott đã xác định một số mô hình sóng xuất hiện trong vòng đời của công cụ tài chính và xác định các nguyên tắc khi chúng xuất hiện.

Tham dự các phiên hội thảo này để khám phá bộ quy tắc và nguyên tắc rõ ràng nhằm giúp bạn diễn giải thị trường tài chính bằng việc học cách áp dụng Lý thuyết Sóng Elliott vào giao dịch của mình. Bạn sẽ khám phá cách xác định mô hình sóng để báo hiệu việc bạn tham gia thị trường, cách tính toán mục tiêu giá và ước tính điều chỉnh giá.

Hai hội thảo này là hoàn toàn miễn phí tham dự. Vui lòng lưu ý rằng cần tối thiểu 300 USD tiền nạp để tham dự hội thảo đào tạo.

Trên đây là hội thảo của FXTM được diễn ra vào ngày 15-17 tháng 6. Các bạn quan tâm thì có thể đăng kí tham gia để học hỏi cũng như giao lưu cùng các anh em trader trên các vùng miền nhé.

Tags: Hội thảo sự kiện về phương pháp giao dịch

Đoàn Nam

Ý kiến thảo luận (0)