Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Chỉ báo kinh tế - Đơn đặt hàng lâu bền (Durable Goods) là gì?

02/05/2019 10:04 AM | Kinh Tế

Cổng thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường tài chính

Báo cáo Đơn đặt hàng lâu bền (Durable Goods) là một trong các dữ liệu kinh tế quan trọng được nhiều nhà đầu tư ngoại hối và chứng khoán theo dõi. 

Báo cáo đơn đặt hàng lâu bên (Durable Goods) giúp báo cáo trước về số lượng vận chuyển, hàng tồn kho và đơn đặt hàng của nhà sản xuất các hàng hoá lâu bền, hay nói ngắn gọn là báo cáo hàng hoá lâu bền cung cấp cho các nhà đầu tư/trader dữ liệu về các đơn đặt hàng mới nhận được từ hơn 4.000 nhà sản xuất hàng hoá lâu bền. Các đơn hàng này thường được định nghĩa là các đơn hàng có tư liệu sản xuất giá cao hơn vì chúng hữu dụng trong thời gian dài từ ba năm trở lên, ví dụ như ô tô, thiết bị bán dẫn và tua bin. Hơn 85 ngành công nghiệp được đại diện trong báo cáo và dữ liệu được thu thập trên toàn nước Mỹ. Báo cáo được xuất bản hàng tháng bởi Cục Điều tra Dân số thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Tại sao báo cáo đơn đặt hàng lâu bền quan trọng với các nhà hoạch định chính sách?

Đơn đặt hàng lâu bền là một chỉ số kinh tế quan trọng. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng nói chung đặt hàng cho hàng hoá lâu bền khi họ tin rằng nền kinh tế đang được cải thiện. Một báo cáo hàng hoá lâu bền cho thấy sự gia tăng đơn đặt hàng là một dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế đang có xu hướng tăng trưởng tốt. Đây cũng có thể là dấu hiệu tăng điểm của thị trường chứng khoán.

Các đơn đặt hàng lâu bền cho phép các nhà đầu tư dự đoán được kỳ vọng đối với các báo cáo về sản xuất ,một trong các lĩnh vực chính của nền kinh tế.

 

Các tư liệu sản xuất ra hàng hoá lâu bền thường tốn nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với các hàng hoá theo chu kỳ (các hàng hoá có hạn sử dụng ngắn); do đó, các đơn hàng mới thường được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá tiềm năng tăng doanh thu và lợi nhuận của các công ty sản xuất chúng.

Báo cáo hàng hoá lâu bền còn cho biết nhiều thông tin hơn về chuỗi cung ứng so với hầu hết các chỉ số khác và có thể đặc biệt hữu ích trong việc giúp các nhà đầu tư cảm thấy tiềm năng thu nhập trong các ngành công nghiệp chủ đạo như: sản xuất máy móc, công nghệ và vận tải.

Một bản báo cáo hàng hoá lâu bền yếu kém thường sẽ dẫn đến sự sụt giảm trên thị trường trái phiếu. 

Đối với báo cáo này, thêm một chút cảnh báo cho nhà giao dịch, các dữ liệu hàng hoá lâu bền có tính biến động vì nó có thể nhận một bản điều chỉnh khác so với ban đầu và điều này không phải là hiếm. Vì thế, để tận dụng báo cáo này cho việc giao dịch, các nhà đầu tư và các nhà phân tích sử dụng trung bình dữ liệu một vài tháng thay vì dựa quá nhiều vào giá trị dữ liệu của một tháng.

Điểm mạnh của báo cáo hàng lâu bền:

  • Cung cấp những điểm chính trong ngành công nghiệp hàng hoá
  • Dữ liệu được cung cấp theo cả hai dạng: dữ liệu thô và dữ liệu đã được điều chỉnh theo mùa
  • Cung cấp dữ liệu về tương lai, chẳng hạn như mức tồn kho và giao dịch mới, các thành tố này sẽ được tính vào thu nhập trong tương lai.
  • Điểm yếu của báo cáo hàng lâu bền:
  • Dữ liệu có thể rất dễ biến động; các nhà giao dịch nên sử dụng đường di chuyển trung bình để xác định xu hướng dài hạn.

Nguồn: Investopedia 

Tags: gido

Tran Jasmine

Ý kiến thảo luận (0)