Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

4 BƯỚC XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

24/09/2021 09:01 AM | Tài liệu tham khảo

Cổng thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường tài chính

I. DANH MỤC ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Một nhà kinh doanh giỏi là người không bao giờ để đồng tiền nằm yên một chỗ, họ sẽ luôn tìm cách khiến cho nó sinh lời. Khi có một danh mục đầu tư đầu tư hiệu quả cộng với cách quản lý tốt sẽ giúp nhà đầu tư có thể giảm rủi ro về tài chính cũng như đem về lợi nhuận tốt nhất.

Khi nhà đầu tư sở hữu từ hai loại chứng khác nhau như bất động sản, bảo hiểm trở lên thì lúc đó một danh mục đầu tư tối ưu sẻ được hình thành.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, bạn cần biết cách xác định mức phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro. Nói cách khác, danh mục đầu tư cá nhân của bạn phải đáp ứng các yêu cầu về vốn trong tương lai và giúp bạn yên tâm khi thực hiện.

II. 4 BƯỚC XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH PHÂN BỔ TÀI SẢN THÍCH HỢP

Xác định tình hình tài chính và mục tiêu cá nhân là nhiệm vụ đầu tiên trong việc xây dựng danh mục đầu tư. Trong đó, các mục quan trọng cần xem xét là tuổi và thời gian bạn có để tăng các khoản đầu tư của mình, số vốn để đầu tư và nhu cầu thu nhập trong tương lai. Một sinh viên vừa mới ra trường sẽ cần có một chiến lược khác với một người 55 tuổi và đã nghỉ hưu.

Yếu tố thứ 2 là tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. bạn có sẵn sàng mạo hiểm với khả năng bạn sẽ mất đi một số tiền lớn để có khả năng thu được nhiều lợi nhuận hay không? Nhiều người muốn có được lợi nhuận cao từ năm này qua năm khác, nhưng nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm khi các khoản đầu tư này giảm xuống trong ngắn hạn thì quả thực lựa chọn này không phù hợp.

Làm rõ tình hình hiện tại của bạn, nhu cầu cần vốn trong tương lai và khả năng chấp nhận rủi ro. Từ đó, xác định cách đầu tư của bạn nên được phân bổ theo các loại hình đầu tư nào.

BƯỚC 2: ĐẠT ĐƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ

Khi đã xác định được danh mục đầu tư của bạn, tiếp theo bạn cần phân chia vốn của mình giữa các loại tài sản thích hợp. Bạn có thể chia nhỏ các lớp tài sản thành các lớp tài sản con, các lớp này cũng có rủi ro và lợi nhuận tiềm năng khác nhau. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể phân chia phần vốn chủ sở hữu của danh mục đầu tư giữa các lĩnh vực khác nhau, có thể một ít cho lĩnh vực tiêu dùng, một ít cho lĩnh vực bất động sản,… Với trái phiếu có thể phân phân bổ giữa các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn, nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp,…

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ LẠI TRỌNG SỐ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Khi bạn đã có một danh mục đầu tư đã thiết lập, bạn cần phải phân tích và cân bằng nó lại theo định kỳ vì những thay đổi về giá có thể khiến tỷ trọng ban đầu của bạn thay đổi. Để đánh giá sự phân bổ tài sản của bạn, hãy phân loại định lượng các khoản đầu tư và xác định tỷ trọng giá trị của chúng so với tổng thể.

Ngoài ra các yếu tố có thể thay đổi theo thời gian là tình hình tài chính hiện tại, nhu cầu tương lai và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu những điều này thay đổi, bạn cần phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư của mình cho phù hợp.

BƯỚC 4: TÁI CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC

Điều đáng chú ý ở bước này là:

Khi tái cân bằng và điều chỉnh lại danh mục đầu tư, bạn hãy dành một chút thời gian để xem xét tác động thuế của việc bán tài sản cụ thể tại thời điểm này.

Khi bạn đã xác định được mình cần giảm chứng khoán nào và giảm bao nhiêu, hãy quyết định thử xem bạn sẽ mua chứng khoán nào để bù đắp vào khoảng trống với số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thừa cân. Lúc này bạn cần quay lại bước 2 để chọn chứng khoán của bạn.

____________________

Nguồn bài: idautu.com

Tags: 4 bước xây dựng danh mục đầu tư các bước xây dựng danh mục đầu tư danh mục đầu tư là gìkiến thức đầu tưnên bắt đầu với những danh mục đầu tư nào xây dựng danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân như thế nào?

Nguyễn Trúc

Ý kiến thảo luận (0)