Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Việt Nam

Cơ hội cho Việt Nam nhìn từ EVFTA

14/02/2020, 1220

Nhận định tại cuộc họp báo thông tin chính thức về việc Nghị viện Châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) tối 12/2, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần...