Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Công nghệ

200.000 nhân viên ngân hàng sắp mất việc vì robot

03/10/2019, 3279

Trong 10 năm tới, sẽ có khoảng 200.000 nhân viên ngân hàng mất việc. Công nghệ sẽ gây ra sự sụt giảm lượng lao động ngành ngân hàng mạnh nhất trong lịch sử, tới 200.000 việc làm trong thập kỷ tới, theo báo cáo của Wells...