Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Nhận định

Giá xăng ngày mai có thể tăng lần thứ năm liên tiếp

25/01/2021, 9061

Giá thành phẩm đến ngày 19/1 trên thị trường Singapore - cơ sở tham chiếu để quyết định mức giá trong nước - đã tăng đáng kể so với chu kỳ trước. Giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 59,43 USD một thùng, xăng RON 95 là 60,64 USD một thùng, tăng hơn 6% so với chu...