Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Nhận định

Phải chăng thị trường đã quá lạc quan?

10/06/2020, 893

Phải chẳng thị trường đã quá lạc quan?  Đồng đô la Úc và New Zealand đã giảm nhẹ so với đồng bạc xanh nhưng tâm lý vẫn tích cực vẫn được duy trì khi hoạt động kinh tế trở lại ở cả hai quốc gia sau khi dỡ bỏ các hạn chế về coronavirus. Trên thực tế nền kinh...