Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Năng lượng

Chứng khoán toàn cầu tăng khi lạc quan cho sự phục hồi kinh tế

04/06/2020, 4255

Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng vào thứ Năm khi các nhà đầu tư hi vọng vào sự lạc quan cho sự phục hồi kinh tế nhanh chóng từ đại dịch. Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng vọt vào thứ Tư và đồng đô la vẫn ở mức yếu nhất kể từ đầu tháng ba. Sự...