Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Litecoin

Tiền điện tử Litecoin

09/05/2019, 4334

Litecoin là gì? Litecoin (LTC) được phân cấp tương tự như Bitcoin, dựa trên nền tảng Peer to Peer. Litecoin cho phép người dùng thanh toán rất nhanh và hoàn toàn miễn phí cho bất cứ ai trên thế giới. Litecoin được phát...