Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Ethereum

Tiền điện tử Ethereum

09/05/2019, 3736

Bạn hiểu như thế nào về Ethereum? Ethereum (ETH) hay còn được gọi là Bitcoin 2.0 là một nền tảng điện toán phân tán khối chuỗi chạy trên công nghệ blockchain, thông qua việc sử dụng chức năng Hợp đồng thông minh (Smart Contract). Tiền...