Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Kinh Tế

Đồng đô trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ

07/08/2020, 105

Đồng đô la giảm lỗ so với các đồng tiền chính vào thứ Sáu trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, điều mà một số nhà đầu tư lo ngại có thể củng cố quan điểm rằng động lực của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại Cảm tình đã quay...