Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Công cụ chỉ dẫn

Kế hoạch giao dịch cặp USDJPY

13/06/2019, 6837

Cặp ngoại tệ USDJPY như trong phân tích kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDJPY ngày 10/06/2019 Lời khuyên chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng tại vùng 107.661 để mua trở lại cho cặp ngoại tệ USDJPY trong quá trình hoàn tất con sóng...